Kategorier
Vägarbete

Vägarbete

Vägföreningen meddelar följande:

Under vecka 24 med trolig start den 12 juni kommer beläggningsarbeten att utföras på vägen till hamnen.

Det innebär att framkomligheten kommer att vara mycket begränsad.

Om ni måste utföra transporter den veckan så håll koll på när de är klara.

Hälsningar

Styrelsen för Sladaklubbens Vägsamfällighet


Vid ev frågor, kontakta vägföreningen som hanterar detta.

Kategorier
Arbetsdag

Arbetsdag vår 2023

Arbetsdag Slada Hamn och Väg

Välkomna lördagen den 6 Maj kl 09.00 till vårens arbetsdag vid Slada Hamn och utefter vägen.

Vi gör som vanligt att vi samordnar det mellan Vägsamfälligheten och Hamnföreningen. Arbetsdagen omfattar utplacering av bord och bänkar samt borttagning av ev vass mm. Se över parkeringen och gröna ytor efter vintern, trimma/klippa ris om det behövs. Allmän förberedelse av hamnen för en ny säsong. Utefter vägen blir det städa av efter div arbeten som utförts, röja sly om det behövs. Förberedelse för utläggning av badbrygga, landgångar, rampbrygga (som sker på Söndagen kl 10.00).

Förslag på arbetsgrupper:

Bryggor, (lyft med hjullastare)
Badbrygga4 persRoger S, Håkan E, + 2pers
Landgång3 persLars-Göran + 2 pers
Rampbrygga4 persTomas B, Ulf L + 2 pers
Krattning6 persHans G + 5 pers
Röja Strandlinje2 persPeter Karman & Erik Sjöberg
Parkeringsområde2 pers2 pers
Plocka skräp2 pers2 pers
Bad läns2 persPeter N + 1 pers
Prickar2 persStig + 1 pers
Vägdiken2 pers2 pers
Transport2 persJanne G, Uffe
Översyn soffor2 pers2 pers
Soffor & bord utplacering4 pers4 pers
Staket/räcke gist reparation2 pers2 pers
Service bryggorUtfört av Torsten enl ök.

Ta gärna med egna redskap.

Eldning av sly/vass sker om vädret tillåter, annars vid senare tillfälle. 

Vi hoppas på bra väder så vi kan ha en fika ihop! Det är alla duktiga frivilliga medlemmar som hjälper oss göra iordning SladaHamn för en ny säsong värda 🙂

Välkomna!

Styrelsen för:
Sladaklubbens Hamnförening & Vägsamfälligheten

Kategorier
Reparationer

Underhåll vår 2023

Lagning av staket

Vintern och snöskottningen har tagit några staketstolpar och överliggare. Har vi några frivilliga som kan ta med en yxa/motorsåg och kapa till nya stolpar och överliggare (helst gran) och reparera detta på arbetsdagen? Spett, spik och skruv finns i vår arbetsbod.

Stolpar och överliggare behöver få hjälp…
Fattas en överliggare på denna gist för fiskenät.

Kanske även reparera denna gist för fiskenät. Dvs lägga på en ny överliggare på dessa stolpar, om vi kan få till det? För att bevara/underhålla vår fina gistvallsmiljö (och underhålla enl våra stadgar). Material/virke tas som gallring på udden och runt parkeringen.


Det snickras på.

Den gamla badbryggan från 1996 har gjort sitt efter 27 år. Finns inte mycket virke i stommen kvar på sina ställen, svårt att skruva i. Bultar halvt avrostade etc, så en ny snickras ihop just nu av ett glatt arbetslag på 5 medlemmar med skruvdragare i högsta hugg. Planen är att ha den klar till arbetsdagen 6 Maj.

Ramverk sätts ihop.
Alla flytblocken på plats.
Gamla bryggans stomme är riktigt dålig på flera ställen efter 27 år.

Samt att vi samtidigt lagar div betongplintar och förstärker i dem där isen tagit bort bitar, nu när det är lågt vatten.

Ilagning och förstärkning av betongfundamenten medans det är lågvatten.
Stommen vänds runt och flyttas till ny plats.
Ställs ner sakta på klotsar för att inte bryta sönder flytblocken när den läggs ner
Väl rättvänd kan arbetet med att lägga däck, bygga räcke mm påbörjas.
Däck och räcke börjar ta form
Bryggan klar i tid inför vårens arbetsdag 6 Maj 🙂

Vi utför löpande FU-kontroller (förebyggande underhåll). Vi reparerar och byter ut delar och komponenter innan det går sönder helt, eller någon kommer till skada, i möjligaste mån. Ser ni något som ni anser behöver ses över, underhåll eller är trasigt så meddela detta. Den kan vara något vi vet om och har planerat (och budgeterat) att åtgärda, eller något nytt som vi behöver ta upp och åtgärda. Kontakta oss här.

Vid pennan, Roger

Kategorier
Arbetsdag

Arbetsdag höst 2022

Arbetsdag Slada Hamn och Väg

Välkomna lördagen den 24 September kl 09.00 till höstens arbetsdag vid Slada Hamn och utefter vägen.

Vi gör som vanligt att vi samordnar det mellan Vägsamfälligheten och Hamnföreningen.

Arbetsdagen Lördag omfattar insamling av bord och bänkar, upptagning av rampens brygga. Se över parkeringen, trimma/klippa om det behövs. Allmän förberedelse av hamnen inför vintern. Utefter vägen blir det röja ev sly & buskar, fylla ev hål om det behövs etc.

Söndagen 25:e kommer hjullastaren för upptagning/lyft av badbryggan.

Förslag på arbetsgrupper:

(Badbrygga lyfts med hjullastare på Söndag)
Badbrygga4 persRoger S, Håkan E, + 2pers
Landgång3 persLars-Göran + 2 pers
Rampbrygga4 persUlf L, Tomas B + 2 pers
Krattning6 persHans G + 5 pers
Parkeringsområde2 pers2 pers
Plocka skräp2 pers2 pers
Bad läns2 persPeter N + 1 pers
Prickar2 persStig + 1 pers
Vägdiken2 pers2 pers
Transport2 persJanne G, Uffe
Soffor & bord4 pers4 pers
Röja Strandlinje2 persPeter Karman & Erik Sjöberg
Service båtbryggor & landgångarUtfört av Torsten enl ök.

Ta gärna med egna redskap.

Eldning av sly/vass sker om vädret tillåter, annars vid senare tillfälle. 

Vi hoppas på bra väder så vi kan ha en fika ihop! Det är alla duktiga frivilliga medlemmar som hjälper oss göra iordning SladaHamn för vintern värda 🙂

Men det är fortfarande viktigt att ni som kommer är friska.

Välkomna!

Styrelsen för:
Sladaklubbens Hamnförening & Vägsamfälligheten

Kategorier
Sjögräs

Sjögräs i hamnen

Vi har röjt alger & sjögräs vi stora bryggans södra sida, så det nu är en “gata” närmast båtplatserna för in och utfart utan sallad i propellern.

Rensad gata närmast båtplatserna
Vi fick upp ca 3-4 tunnor med alger & sjögräs som lagts på berghäll för att torka, och sen ev eldas senare.
Efter arbetets avslut kvarstod att skrubba och rengöra båten från sjögräset.

Nu var algerna & sjögräset ganska lätt att få med sig upp så här lite senare på säsongen. Om vi inför nästa år kan få ihop några fler så vi är 2 eller 3 båtar med ett par personer i varje, så kan vi gå på alger och sjögräset hårdare, ta mer och tidigare. Om ni vill och kan delta så anmäl intresse till oss.

Vid pennan

Roger

Kategorier
Årsmöte

Årsmöte 2022

Kallelse till årsmötet i SladaKlubbens Hamnförening

Hej!

Det närmar sig, snart dags för årsmöte i SladaKlubbens Hamnförening.

När: Söndagen 17 juli kl 10.00

Plats: Sommarhemmet, Klippan.

Länkar till följande dokument inför mötet:

+ Dagordning Stämma 2022

+ Verksamhetsberättelse 2021

+ Verksamhetsplan 2022-2023

+ Resultat & balansräkning 2021

+ Budget 2023

Som avslutning på mötet kommer det att bjudas på kaffe med dopp.

Välkomna!

Styrelsen Hamnföreningen

Kategorier
Badet Skyltar

Skyltar

En ny välkomnande info skylt vid badet är nu på plats.

Placerad till höger vid träd och buskage.
En färgglad skylt på ca 70 x 50 cm.

Skylten har lite generella förhållningsregler och “att tänka på” på en badplats för att hålla hög trivsel och säkerhet. Samt att vi vill informera våra besökare att detta INTE är en kommunal badplats, utan att den drivs och finansieras av vår förening, vilket kostar, så vi tar gärna emot swish bidrag av våra gäster för fortsatt drift och underhåll.


Skylten vid båtrampen har fått ny egen stolpe då el och telestolparna (som den tidigare satt fast på) nu är nedmonterade.

Båtrampens skylt.

Vid pennan

Roger

Kategorier
Arbetsdag

Arbetsdag vår 2022

Arbetsdag Slada Hamn och Väg

Välkomna lördagen den 21 Maj kl 09.00 till vårens arbetsdag vid Slada Hamn och utefter vägen.

Vi gör som vanligt att vi samordnar det mellan Vägsamfälligheten och Hamnföreningen. Arbetsdagen omfattar utplacering av bord och bänkar samt borttagning av ev vass mm. Utefter vägen blir det städa av efter div arbeten som utförts, röja sly om det behövs. Utläggning av badbrygga, landgångar, rampbrygga etc.

Förslag på arbetsgrupper:

Bryggor, (lyft med hjullastare)
Badbrygga4 persRoger S, Håkan E, + 2pers
Landgång3 persLars-Göran + 2 pers
Rampbrygga4 persUlf L, Roger S + 2 pers
Krattning6 persHans G + 5 pers
Parkering + räcke4 persLennart H + 3 pers
Plocka skräp2 pers2 pers
Bad läns2 persPeter N + 1 pers
Prickar2 persStig + 1 pers
Vägdiken2 pers2 pers
Transport2 persJanne G, Uffe
Översyn soffor2 pers2 pers
Ev olja bord
Service bryggorUtfört av Torsten enl ök.

Ta gärna med egna redskap.

Eldning av sly/vass sker om vädret tillåter, annars vid senare tillfälle. 

I år hoppas vi på bra väder så vi åter igen kan ha en fika ihop! Det är alla duktiga frivilliga medlemmar som hjälper oss göra SladaHamn vårfin inför årets säsong värda 🙂

Men det är fortfarande viktigt att ni som kommer är friska.

Välkomna!

Styrelsen för:
Sladaklubbens Hamnförening & Vägsamfälligheten

Kategorier
Reparationer

Reparation av fasta båtbryggan

Fasta båtbryggan (även kallad kommunbryggan) med platser nr 47-55 har varit i behov av reparation en tid. Isen i vinter bröt sönder de bärande träkonstruktionerna så nu var det dags att åtgärda den. Den var utan stöd under i konstruktionen i båda ytterändorna, därav även vinglig och sned. Så arbetet fokuserades på att få den säker och att rikta upp den bärande delen under bryggans övre trädäck. Helgen 23-24 April utfördes arbetet med renovering av kommunbryggans bärande stomme, här kommer lite bilder från arbetet 🙂

Vattnet var lågt så det gick bra att komma under. Stort tack till Peter Norberg som drog på sig vadarbyxorna och tog montaget på utsidan/under. Och Ulf Lindberg för hämta och transportera virket, och för de där extra händerna/ögonen som behövs, bära, lasta, fixa fram, hämta etc, ovärderlig hjälp.

Vi lyfter övre däcket så vi kommer åt undre “bärlinorna” som är de vi vill få loss och ersätta med nya. Ta bort gamla järnen/armeringsjärn etc.
Så vi bygger ett nytt bärande lager som övre däcket vilar på. Det vägs in/riktas så gott det går på de sneda fundamenten, samt att vi nu tillfört “kottlingar” / regelbitar emellan de 3 långa bärlinorna, som skall minska risken för att de vill välta omkull eller röra sig fritt och halka av fundamenten. Det saknade den gamla konstruktionen. Dessa kottlingar är tillverkade av det friska delarna av de gamla bärlinorna, så vi återanvände en del friskt material för att hålla nere kostnaderna.
Nya järnen (Stort tack Jan G för järnen!) Är fästa i nya bärlinorna och sitter på vardera utsida om fundamenten, och låser konstruktionen, men ger ändå lite rörelsemån om fundamentet vill röra sig lite. Förhoppningen är att det inte ska bryta sönder virket igen när isen eller fundamenten rör sig. Och vi kan enklare rikta bryggan igen med olika klotsar efter behov när det rört sig.
När vi kom till mitten och landgången fick vi ta bort den då den var fäst i den bärande reglar/bärlinor som vi ersätter. Och det visade sig då att landgången på landsidan hade sin infästning ingjuten i betong och ca 70cm upp i jorden mot parkeringen. Så det var spett, hacka och plattborr för att få bort de gamla numera ruttna virket, så vi kunde ersätta det med friskt virke igen.
Bygga nya infästningar på nya bärlinorna till landgången.
Landgången åter på plats, fyllt på med grus under och framför så virket inte skall ruttna lika fort igen.

Så när allt är åter på plats så är bryggan både rakare och betydligt stabilare/säkrare att vistas på.

Hoppas den håller ett tag till nu 🙂

Vid pennan, Roger

Kategorier
Arbetsdag

Arbetsdag höst 2021

Arbetsdag Slada Hamn och Väg

Välkomna lördagen den 18 september kl 09.00 till höstens arbetsdag vid Slada Hamn och utefter vägen.

Vi gör som vanligt att vi samordnar det mellan Vägsamfälligheten och Hamnföreningen. Arbetsdagen omfattar hopsamling av bord och bänkar samt borttagning av vass mm. Utefter vägen blir det städa av efter div arbeten som utförts, röja sly om det behövs. Upptagning av badbrygga, landgångar, rampbrygga etc sker på Söndagen 19/9 kl 09.00

Förslag på arbetsgrupper:

Bryggor, (lyft med hjullastare) ändrat till Söndag 19/9 kl 09.00
Badbrygga4 persRoger S, Håkan E, + 2pers
Landgång3 persLars-Göran + 2 pers
Rampbrygga4 persUlf L, Roger S + 2 pers
Lördagen 18/9 kl 09.00:
Krattning6 persHans G + 5 pers
Slå vass2 persStig + Lars-Göran
Plocka skräp2 pers2 pers
Bad läns2 persPeter N + 1 pers
Prickar2 persPeter N + 1 pers
Parkering3 persLennart H + 2 pers
Vägdiken2 pers2 pers
Transport2 persJanne G, Uffe
Översyn soffor2 pers2 pers
Ev olja bord
Service bryggor2 persTorsten, Roger S

Ta gärna med egna redskap.

Eldning av sly/vass sker om vädret tillåter, annars vid senare tillfälle. 

Det är fortfarande viktigt att ni som kommer är friska och att vi håller ett säkert avstånd mellan varandra när vi arbetar. 

Det blir ingen servering av korv och kaffe. De som vill få ta med eget fika.

Välkomna!

Styrelsen för:
Sladaklubbens Hamnförening & Vägsamfälligheten