Bevakningslista

Bevakningslista – Båtvakt

Bevakningspasset börjar kl. 22:00 och avslutas kl. 05:00

På dina bevakningspass ska Du se till båthus, bryggor, båtar, och notera ev rörelser av människor, bilar odyl i området.
Vaktansvarig enligt gällande vaktlista skaffar egen vaktkollega (fru, fästmö, sambo, kompis eller likvärdig medarbetare).
Vaktlag skall vara utrustade med mobiltelefon och kraftig strålkastare (finnes i vaktkuren). 4 ggr/natt skall bevakningsrunda
genomföras i hela Slada Hamn. Vid eventuella incidenter skall inga åtgärder vidtagas mot eventuella inkräktare, utan
vaktlaget gör observationer och noterar bilnummer, biltyp, bilfärg, båtar i rörelse, antal personer, färg på klädsel, vilket språk
de talar mm. Vid behov kontakta Polisen på 114 14. Om du bedömmer ett akut behov av Polis / räddningstjänst ring 112.

Var noga med att skriva i loggboken som ligger i hamnkontoret. Nyckeln är i nyckelskåpet som sitter på hamnkontoret th om dörren.
Kod till nyckelskåpet: 5678 När ert pass är klart lägger ni tillbaka nyckeln i nyckelskåpet, roterar kodrullarna så de inte visar koden.

Den som har förhinder att genomföra sitt vaktpass skall själv skaffa ersättare eller försöka byta med någon annan i listan.

Vi tackar för din medverkan! 🙂

Antal funna: 70, visar 100 per sida.
BevakningsdagFörnamnEfternamnOrtTel 1MedlemstypBåtplats
06-09 Bengt Oskarsson Bälinge 070-356 60 62 Stora bryggan B29
06-10 Christina Palm Tierp 070-645 63 09 Sjöbod
06-11 Carin Paulsson Västerås 076-814 16 66 Lilla bryggan B16
06-12 Bengt Palmqvist Uppsala 070-766 63 99 Kommunbryggan B49
06-13 Jan Gustafsson Hållnäs 070-670 99 72 Frivillig+båtvakt
06-14 Mattias Brunk Hållnäs 070-659 03 29 Kommunbryggan B52
06-15 Roger Sundberg Hållnäs 0730-65 35 00 Lilla bryggan B07
06-16 Daniel Söderholm Tierp 0730809806 Kommunbryggan B47
06-17 Nicklas Englund Tierp 070-643 89 83 Stora bryggan B28
06-18 Eva Ringmar Cederberg Uppsala 070-996 20 36 Kommunbryggan B51
06-19 Lena Sundin Uppsala 070-618 37 82 Lilla bryggan B19
06-20 Stefan Nyström Uppsala 070-246 27 67 Stora bryggan B44
06-21 Kenneth Axelsson Hållnäs 070-511 30 35 Lilla bryggan B11
06-22 Erik Sjöberg Månkarbo 072-243 92 49 Egen brygga
06-23 Håkan Skytt Hållnäs 070-559 85 52 Sjöbod
07-26 Kenneth Skytt Hållnäs 070-232 99 46 Frivillig+båtvakt
07-27 Mårten Löfqvist Hållnäs 070-690 00 44 Stora bryggan B32
07-28 Anne Söderlund Stockholm 070-330 48 67 Stora bryggan B23
07-29 Per Söderlund Täby 070-239 90 53 Lilla bryggan B15
07-30 Emma Eriksson Stockholm 070-974 71 72 Lilla bryggan B02
07-31 Lennart Thorsell Sandviken 073-843 39 95 Stora bryggan B24
08-02 Björn Grafman Nacka 076-038 38 00 Lilla bryggan B03
08-03 Per Deremar Månkarbo 070-601 52 71 Lilla bryggan B12
08-04 Anders Wärefors Björklinge 070-587 45 17 Sjöbod
08-05 Torkel Öhman Sollentuna 072-213 86 06 Sjöbod
08-06 Alve Adriansson Hållnäs 070-219 87 80 Lilla bryggan B17
08-07 Hans G Andersson Hållnäs 070-275 20 80 Lilla bryggan B09
08-08 Jan Andersson Uppsala 076-898 10 81 Stora bryggan B38
08-09 Jonas Andersson Björklinge 070-684 03 30 Lilla bryggan B01
08-10 Barbro Andersson Enköping 070-263 62 81 Egen brygga
08-11 Tomas Börjesson Enköping 070-328 97 93 Stora bryggan B27
08-12 Maj Bryfeldt Hållnäs 070-260 85 75 Sjöbod
08-13 Håkan Englund Hållnäs 070-262 78 83 Stora bryggan B34
08-14 Jonas Englund Tierp 070-648 96 71 Stora bryggan B25
08-15 Carl-Åke Eriksson Hållnäs 070-372 18 76 Stora bryggan B39
08-16 Östen Eriksson Skutskär 070-597 68 36 Stora bryggan B42
08-17 Adam Feldt Uppsala 070-396 92 36 Stora bryggan B45
08-18 Agneta Gustafsson Uppsala 072-737 14 22 Stora bryggan B31
08-19 Lennart Hagsten Upplands Väsby 070-214 76 84 Frivillig+båtvakt
08-20 Jenny Hallengren Stockholm 070-471 23 19 Lilla bryggan B06
08-21 Anna Hammarstedt Stockholm 070-394 36 41 Lilla bryggan B14
08-22 Patrik Berg Uppsala 073-419 47 03 Lilla bryggan B13
08-23 Monica Hellström Sigtuna 073-914 11 72 Kommunbryggan B48
08-24 Stig Jansson Uppsala 070-656 27 03 Stora bryggan B46
08-25 Peter Kirch Sollentuna 070-696 35 95 Kommunbryggan B55
08-26 Erling Holmqvist Hållnäs 070-240 44 68 Stora bryggan B36
08-27 Peter Holmqvist Hållnäs 0730-88 50 75 Kommunbryggan B50
08-28 Rickard Holmqvist Hållnäs 070-688 29 36 Stora bryggan B41
08-29 Lars-Göran Holmström Limhamn 073-535 77 72 Sjöbod
08-30 Glenn Ekhougen Hållnäs 073-886 28 40. Frivillig+båtplatskö
08-31 Christer Jacobsson Hållnäs 070-647 42 85 Egen brygga
09-01 Bertil Jansson Hållnäs 070-618 77 11 Stora bryggan B30
09-02 Jan Johansson Gävle 072-238 51 40 Stora bryggan B33
09-03 Ulrika Kregert Tierp 070-3998673 Kommunbryggan B53
09-04 Elisabeth Adriansson Sandberg Uppsala 070-200 03 14 Stora bryggan B37
09-05 Mats Odentun Uppsala 070-520 88 72 Lilla bryggan B21
09-06 Mats Jonsell Uppsala 072-2086359 Lilla bryggan B20
09-07 Larry Karlsson Tierp 073-655 35 15 Egen brygga
09-08 Nicklas Karlsson Gävle 070-525 38 15 Stora bryggan B26
09-09 Torsten Karman Storvreta 070-595 92 18 Stora bryggan B35
09-10 Anders Pettersson Tierp 0708877288 Lilla bryggan B22
09-11 Erik Forsell Uppsala 0767099318 Lilla bryggan B18
09-12 Ann-Catrin Skytt Hållnäs 076-113 51 85 Stora bryggan B43
09-13 Maria Larsson Hållnäs 070-290 63 23 Lilla bryggan B08
09-14 Stefan Lindberg Skärplinge 070-334 58 23 Lilla bryggan B10
09-15 Ulf Lindberg Lövstabruk 073-5009258 Stora bryggan B40
09-16 Fredrik Lindgren Gävle 073-2510239 Sjöbod
09-17 Johan Borg Skärplinge 070-658 34 38 Lilla bryggan B04
09-18 Örjan Löfström Skärplinge 070-604 29 60 Frivillig+båtvakt
09-19 Gert Larsson Hållnäs 0702952104 Kommunbryggan B54