Platser Kommunbryggan

Kommunbryggan – 9 platser; 47-55

Båtplats B47
Förnamn Daniel
Efternamn Söderholm
Båtplats B48
Förnamn Monica
Efternamn Hellström
Båtplats B49
Förnamn Bengt
Efternamn Palmqvist
Båtplats B50
Förnamn Peter
Efternamn Holmqvist
Båtplats B51
Förnamn Eva
Efternamn Ringmar Cederberg
Båtplats B52
Förnamn Emma
Efternamn Eriksson
Båtplats B53
Förnamn Karl-Gunnar
Efternamn Karlsson
Båtplats B54
Förnamn Jeanette
Efternamn Söderberg Norland
Båtplats B55
Förnamn Peter
Efternamn Kirch

Kommunbryggan