Platser Kommunbryggan

Kommunbryggan – 9 platser; 47-55

Båtplats B47
Förnamn Daniel
Efternamn Söderholm
Båtplats B48
Förnamn Monica
Efternamn Hellström
Båtplats B49
Förnamn Bengt
Efternamn Palmqvist
Båtplats B50
Förnamn Peter
Efternamn Holmqvist
Båtplats B51
Förnamn Eva
Efternamn Ringmar Cederberg
Båtplats B52
Förnamn Mattias
Efternamn Brunk
Båtplats B53
Förnamn Ulrika
Efternamn Kregert
Båtplats B54
Förnamn Gert
Efternamn Larsson
Båtplats B55
Förnamn Peter
Efternamn Kirch

Kommunbryggan