Villkor – GDPR – Avgifter

Information om behandling av personuppgifter – Slada klubbens hamnförening

Sladaklubbens hamnförening behandlar personuppgifter avseende medlemmar, förtroendevalda, nyttjanderättshavare i andra hand och andra personer som vill ta del i föreningens verksamhet. Föreningen vill härigenom informera om hur personuppgifter behandlas.

Hamnföreningen sparar och behandlar, elektroniskt och analogt personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Syftet med behandlingen är att kunna bedriva medlemsverksamhet med bl.a. upplåtelse av båtplatser. Föreningen samlar in uppgifterna direkt från de som registreras, oftast i samband med att den registrerade ansöker om medlemskap i föreningen. Uppgifterna sparas så länge det finns ett avtal, en lag, en rättslig skyldighet eller ett berättigat intresse hos föreningen till grund för behandlingen.

Föreningen och styrelsen kommunicerar till medlemmarna via epost för tex kallelser till möten och arbetsdagar, men ibland ges även information i form av nyhetsbrev. Önskar man inte få nyhetsbrevet kan mottagaren själv enkelt avregistrera sig från detta, eller höra av sig till oss.

Föreningen delar uppgifterna med Slada-klubbens Vägsamfällighetsförening. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut till leverantörer och samarbetspartners när det behövs för att t.ex. utföra arbete för Föreningen räkning.  Uppgifterna kommer inte att användas för marknadsföring eller lämnas ut till tredje land.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Sladaklubbens hamnförening. Föreningen värnar om den personliga integriteten och tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning. Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Begär du att uppgifter om dig raderas eller begränsas kan det dock medföra att Föreningen inte kan fullgöra avtal i förhållande till dig eller på annat sätt inte kan låta dig ta del av Föreningens verksamhet.

Om du har synpunkter, frågor eller vill utöva dina rättigheter enligt ovan så ska du kontakta styrelsen för Hamnföreningen. Kontaktuppgifter finns på föreningens anslagstavla på föreningshuset på Klubbens hamn. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du även vända dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Avgifter

  • Medlemsavgift: 200 kr/år.
  • Person som ej är medlem i föreningen, och som står som sökande till båtplats skall erlägga en köavgift på 100 kr/år.
  • Båtplats vid fasta “kommunbryggan” (ej bommar, kräver egen boj): 700 kr/år.
  • Båtplats vid lilla flytbryggan (bommar för mindre båtar, max 2,2m breda): 1400 kr/år.
  • Båtplats vid stora flytbryggan (bommar för större båtar, max 3m breda): 2100 kr/år.
  • Gästplatser i hamnen på stora bryggan, avgift 50 kr/dygn

Uppsäginng

Om du vill säga upp ditt medlemskap och/eller båtplats ser vi att din uppsägning kommer in före årets slut (sista dec). Detta för att vi ska hinna tillsätta ny innehavare av båtplats efter kölista, avtal ska avslutas, nya skall tecknas osv. Görs detta behöver du inte betala medlemskap och båtplats avgift nästa vår. Kommer du in senare (början av året) och årets faktureringsprocess och avstämning medlemsregister, båtplatser etc är igång inför säsongen kommer du behöva betala för båtplatsen/medlemskapet.

Uppsägning kan göras via mail eller kontaktformuläret här.

Stadgar & Hamnordningen

Stadgar – Sladaklubbens Hamnförening

Hamnordning – Sladaklubbens Hamnförening