Kategorier
Arbetsdag

Arbetsdag vår 2024

Arbetsdag Slada Hamn och Väg

Välkomna Söndagen den 5 Maj kl 10.00 till vårens arbetsdag vid Slada Hamn och utefter vägen.

Vi gör som vanligt att vi samordnar det mellan Vägsamfälligheten och Hamnföreningen. Arbetsdagen omfattar utsättning av bord och bänkar, iläggning av rampens brygga. Se över parkeringen och gröna ytor efter vintern, trimma/klippa ris om det behövs. Allmän förberedelse av hamnen för en ny säsong. Utefter vägen blir det plocka (och ev röja) sly, grenar etc. Hjullastare kommer för att lyfta i badbrygga, landgångar samt flytbrygga till iläggningsrampen.

Förslag på arbetsgrupper:

Badbrygga4 persRoger S, Håkan E, + 2pers
Landgång3 persTorsten K + 2 pers
Rampbrygga4 persPeter Kirch + 3 pers
Krattning badområde6 persHans G + 3 pers
Röja Strandlinje2 persErik Sjöberg + 2 pers
Parkeringsområde2 pers2 pers
Plocka skräp2 pers2 pers
Bad läns2 persPeter N + 1 pers
Prickar2 persStig + 1 pers
Vägdiken2 pers2 pers
Transport2 persJanne G, Uffe
Översyn soffor2 pers2 pers
Soffor & bord utplacering4 pers4 pers
Eldning2 persJanne, Jonas
Fika (varmkorv, kaffe/tilltugg, dryck)2 persUlf L + 1 pers
Service bryggorUtfört av Torsten enl ök.

Ta gärna med egna redskap.

Eldning av sly/vass sker om vädret tillåter, annars vid senare tillfälle. 

Vi hoppas på bra väder så vi kan ha en fika ihop! Det är alla duktiga frivilliga medlemmar som hjälper oss göra iordning SladaHamn för en ny säsong värda 🙂

Välkomna!

Styrelsen för:
Sladaklubbens Hamnförening & Vägsamfälligheten

Kategorier
Reparationer Underhåll

Ny landgång stora bryggan

Landgången ut på stora flytbryggan har vid våra förebyggande kontroller noterats att den är i dåligt skick i den bärande stommen, svårt att få skruvar och fästen att få grepp i virket. Vi beslutade då att bygga en ny innan det blir en risk och olyckor uppstår.

Helgen som var nu 27-28 April med snöblandat regn så byggdes nya landgången under tält-tak.

Snickarteamet: Erik Sjöberg, Torsten Karman, Roger Sundberg, Ulf Lindberg och Nicklas Englund.

Färdigbyggd med alla beslag överflyttade från gamla bryggan, nya glidskydd mm så transport ner till stora flytbryggan.

Det gick att komma ut med maskinen trots sluttande mark och blöta/hala hällar. Vi fick den på plats 🙂

Kategorier
Reparationer Underhåll

2st nya extra Prickar

Det har framförts önskemål om fler prickar för att markera inloppet. Så vi har satt ihop en grön samt en röd prick till. Rostfria fästen, målat, reflextejp, och gjutit 2 vikter till dem. Klara för att sättas ut till arbetsdagen.

Kategorier
Reparationer Underhåll

Ny flytbrygga vid rampen

Helgen 20-21 April har ett tappert gäng (i blåst o snö/regn) byggt en ny flytbrygga till hamnens iläggningsramp.

Snickarteamet: Erik Sjöberg, Torsten Karman, Roger Sundberg, Ulf Lindberg och Nicklas Englund.

Den gamla har varit med länge och flera personer har trampat igenom brädorna på den, samt att den var hög och “vinglig” med sina 2 flytblock i mitten. Denna har 6st lägre block (återanvända från gamla badbryggan) fördelade över bredare brygga, så vi hoppas den blir stabilare.

Klar med alla beslag och fästen, transport på väg ner till rampen för iläggning på arbetsdagen Söndag 5 Maj 🙂

Kategorier
Reparationer Underhåll

Tack till alla som ställer upp!

Vi vill passa på att tacka alla som ställer upp och hjälper till med att hålla vår hamn i fint skick. Smått som stort, alla som kan och har viljan, är välkomna med att hjälpa till med något man ser behöver fixas. Kontakta Hamnkapten vid intresse.

Ett lysande exempel är Anna-Karin & Jonas som målade vår vaktkur så den blev som ny!

Kategorier
Underhåll

Hjärtstartaren AED

Idag 17/3-2024 servades Sladaklubbens Hjärtstartare.

Den fick översyn och nytt elektrodkitt (bytes var 5:e år). Samt den fick ett nytt batterikitt (bytes ochså ca var 5:e år). Så nu hoppas vi att den är redo och standby (ifall den behövs) i 5 år till.

För er som inte vet vad denna “manick” som sitter på vaktkurens vägg är för något, så lite info om vår hjärtstartare av typ Zoll AED Plus:

Den har ett par elektroder och en inbyggd sensor som känner av och mäter djupet på dina kompressioner. När du utför kompressionerna får du meddelande från hjärtstartaren om som bekräftar att du gör rätt. Om inte får du återkoppling både via röst och text som exempelvis ”tryck hårdare” eller ”tryck snabbare”.

Starta hjärtstartaren så snart den finns tillgänglig. Fäst elektroderna på bröstkorgen, när båda är på plats analyserar hjärtartaren hjärtrytmen. Hjärtstartaren kan ge två rekommendationer: defibrillering eller hjärt-lungräddning. Gör hjärt-lungräddning om kammarflimmer inte hittas.

När ska man använda defibrillator?

En defibrillator används när en person är medvetslös och inte andas. Först larmar man 112 och påbörjar hjärt-lungräddning, sedan sätter man fast elektroderna på patientens bara bröst. För att ett hjärtstopp ska vara behandlingsbart med defibrillering krävs att hjärtat har en viss aktivitet att defibrillera.

Om en hjärtstartare används inom de första minuterna så kan så många som 7 av 10 överleva. Hjärt-lungräddning består av bröstkompressioner och inblåsningar som varvas kontinuerligt. Avbrott görs endast för hjärtstartarens analys eller strömstöt.

Läs mer om HLR och hjärtstartare här 🙂

Kategorier
Arbetsdag Sjögräs

Arbetsdag höst 2023

Arbetsdag Slada Hamn och Väg

Välkomna Söndagen den 1 Oktober kl 10.00 till höstens arbetsdag vid Slada Hamn och utefter vägen.

Vi gör som vanligt att vi samordnar det mellan Vägsamfälligheten och Hamnföreningen.

Arbetsdagen Söndag omfattar insamling av bord och bänkar, upptagning av rampens brygga. Se över parkeringen, trimma/klippa om det behövs. Allmän förberedelse av hamnen inför vintern. Utefter vägen blir det röja ev sly & buskar etc.

Nytt denna höst är att vi behöver ca 5-6 pers som fiskar upp influtet sjögräs i hamnen. Ta med krattor och skottkärra odyl.

Förslag på arbetsgrupper:

Badbrygga4 persRoger S, Håkan E, + 2pers
Landgång3 persErik Sjöberg + 2 pers
Rampbrygga4 persPeter Kirch, Tomas B + 2 pers
Krattning badområde3 persHans G + 2 pers
Parkeringsområde2 pers2 pers
Plocka skräp2 pers2 pers
Bad läns2 persPeter N + 1 pers
Prickar2 persStig + 1 pers
Vägdiken2 pers2 pers
Transport2 persJanne G, Uffe
Soffor & bord4 pers4 pers
Fiska sjögräs + Röja Strandlinje5-6 persTorsten K, Peter Karman + 4 pers
Eldning2 persJanne, Jonas
Fika (varmkorv, kaffe/tilltugg, dryck)2 persUlf L + 1 pers
Årlig service på bryggor & landgångar är utfört av Torsten Karman

Ta gärna med egna redskap.

Eldning av sly/vass sker om vädret tillåter, annars vid senare tillfälle. 

Vi hoppas på bra väder så vi kan ha en fika ihop! Det är alla duktiga frivilliga medlemmar som hjälper oss göra iordning SladaHamn för vintern värda 🙂

Välkomna!

Styrelsen för:
Sladaklubbens Hamnförening & Vägsamfälligheten

Kategorier
Underhåll

Ny brandsläckare

Utvändig pulversläckare.

Nu har hamnföreningen införskaffat brandsläckare av typ ABC pulversläckare 6kg (av vår medlem Fredrik på Gästrike Brandskydd) för att öka säkerheten/skydd vid en ev brand i någon av båtarna eller i hamnområdet.

Sen uppmanar vi medlemmar med lite större båtar att ha egna brandsläckare monterade (och kontrollerade) i sina båtar. Bränsleläckage kan ju ske ute på tur ochså, inte bara i hamnen.

Tips, om er släckare av pulvertyp, så lossa dem och vänd den upp och ner ett antal gånger. Ni ska känna/höra pulvermassan röra sig i behållaren. Om ingen rör sig så byt släckaren (pulvret har packats till en hård “kaka”). Kolla inte bara trycket på manometern år efter år, de ska “skakas om” emellan åt ochså (gäller pulver släckare).

Kategorier
Sjögräs Underhåll

Sjögräs & vassröjning

Åtgärd mot sjögräs & vass.

Idag 17 Juli hade vi entreprenör med maskin för att röja sjögräs & vass i SladaHamn. Från föreningens sida var det bra uppslutning med ca 10-15 personer utrustade med all från krattor & grep till fyrhjulingar-släp, och traktor-skopa. För att i den hårda vinden fånga upp det drivande sjögräset runt bryggor & båtar samt vattenkanten.

Maskinen sjösatt redo att jobba!
Betar av allt sjögräs framför bodarna (där det mesta sjögräset är)
och in mot utsidan av Stora bryggan.
På bryggorna är det full bemanning med att fiska upp så mycket vi kan av det som kapats av.
Flera ställer upp med fordon-släp för bortforsel av sjögräs & vass vartefter det fiskats upp.
Det är tungt då det är stora sjok av blött sjögräs som sätter sig i krattorna.
Maskinen klipper ca 1 m ner under vattenytan.
Alla är med, även hundarna, och hjälper till 🙂
Och så betas ytan mellan Stora och Lilla bryggorna av.
Och det kommer upp sjögräs som kapats även här inne mellan bryggorna.
Och så har fasta “Kommunbryggan” och “rännan” in/ut körts.

Vi vill tacka alla som ställer upp och hjälper till vid denna insats. Detta är ett första försök för att se hur det går till, vad det blir för resultat, och vad det får för effekt.

Vi från Hamnföreningens sida är nöjda så här långt och känner redan nu att det kommer med största sannolikhet bli fler besök kommande år för att hålla sjöväxterna på rimlig nivå.

Har ni frågor eller synpunkter och idéer så hör gärna av er.

Vid pennan

// Roger

Kategorier
Badet Skyltar

Cykelparkering

Vi har förbättrat möjligheten att parkera cyklar för våra kära badgäster. Ett cykelställ och avröjd markyta som nu även är uppskyltat med “Cykelparkering” vid vändplanen, till höger om badets “grindhål”.

När det är varma dagar och många badgäster med cykel så har det vissa dagar varit “fullt i grindhålet” ut till badplatsen, vilket försvårar framkomligheten. Speciellt om det skulle ske en olycka och ambulans med personal måste fram så behöver vändplanen och grindhålet ut till badet vara väl framkomligt.