Kategorier
Arbetsdag Sjögräs

Arbetsdag höst 2023

Arbetsdag Slada Hamn och Väg

Välkomna Söndagen den 1 Oktober kl 10.00 till höstens arbetsdag vid Slada Hamn och utefter vägen.

Vi gör som vanligt att vi samordnar det mellan Vägsamfälligheten och Hamnföreningen.

Arbetsdagen Söndag omfattar insamling av bord och bänkar, upptagning av rampens brygga. Se över parkeringen, trimma/klippa om det behövs. Allmän förberedelse av hamnen inför vintern. Utefter vägen blir det röja ev sly & buskar etc.

Nytt denna höst är att vi behöver ca 5-6 pers som fiskar upp influtet sjögräs i hamnen. Ta med krattor och skottkärra odyl.

Förslag på arbetsgrupper:

Badbrygga4 persRoger S, Håkan E, + 2pers
Landgång3 persErik Sjöberg + 2 pers
Rampbrygga4 persPeter Kirch, Tomas B + 2 pers
Krattning badområde3 persHans G + 2 pers
Parkeringsområde2 pers2 pers
Plocka skräp2 pers2 pers
Bad läns2 persPeter N + 1 pers
Prickar2 persStig + 1 pers
Vägdiken2 pers2 pers
Transport2 persJanne G, Uffe
Soffor & bord4 pers4 pers
Fiska sjögräs + Röja Strandlinje5-6 persTorsten K, Peter Karman + 4 pers
Eldning2 persJanne, Jonas
Fika (varmkorv, kaffe/tilltugg, dryck)2 persUlf L + 1 pers
Årlig service på bryggor & landgångar är utfört av Torsten Karman

Ta gärna med egna redskap.

Eldning av sly/vass sker om vädret tillåter, annars vid senare tillfälle. 

Vi hoppas på bra väder så vi kan ha en fika ihop! Det är alla duktiga frivilliga medlemmar som hjälper oss göra iordning SladaHamn för vintern värda 🙂

Välkomna!

Styrelsen för:
Sladaklubbens Hamnförening & Vägsamfälligheten

Kategorier
Underhåll

Ny brandsläckare

Utvändig pulversläckare.

Nu har hamnföreningen införskaffat brandsläckare av typ ABC pulversläckare 6kg (av vår medlem Fredrik på Gästrike Brandskydd) för att öka säkerheten/skydd vid en ev brand i någon av båtarna eller i hamnområdet.

Sen uppmanar vi medlemmar med lite större båtar att ha egna brandsläckare monterade (och kontrollerade) i sina båtar. Bränsleläckage kan ju ske ute på tur ochså, inte bara i hamnen.

Tips, om er släckare av pulvertyp, så lossa dem och vänd den upp och ner ett antal gånger. Ni ska känna/höra pulvermassan röra sig i behållaren. Om ingen rör sig så byt släckaren (pulvret har packats till en hård “kaka”). Kolla inte bara trycket på manometern år efter år, de ska “skakas om” emellan åt ochså (gäller pulver släckare).

Kategorier
Sjögräs Underhåll

Sjögräs & vassröjning

Åtgärd mot sjögräs & vass.

Idag 17 Juli hade vi entreprenör med maskin för att röja sjögräs & vass i SladaHamn. Från föreningens sida var det bra uppslutning med ca 10-15 personer utrustade med all från krattor & grep till fyrhjulingar-släp, och traktor-skopa. För att i den hårda vinden fånga upp det drivande sjögräset runt bryggor & båtar samt vattenkanten.

Maskinen sjösatt redo att jobba!
Betar av allt sjögräs framför bodarna (där det mesta sjögräset är)
och in mot utsidan av Stora bryggan.
På bryggorna är det full bemanning med att fiska upp så mycket vi kan av det som kapats av.
Flera ställer upp med fordon-släp för bortforsel av sjögräs & vass vartefter det fiskats upp.
Det är tungt då det är stora sjok av blött sjögräs som sätter sig i krattorna.
Maskinen klipper ca 1 m ner under vattenytan.
Alla är med, även hundarna, och hjälper till 🙂
Och så betas ytan mellan Stora och Lilla bryggorna av.
Och det kommer upp sjögräs som kapats även här inne mellan bryggorna.
Och så har fasta “Kommunbryggan” och “rännan” in/ut körts.

Vi vill tacka alla som ställer upp och hjälper till vid denna insats. Detta är ett första försök för att se hur det går till, vad det blir för resultat, och vad det får för effekt.

Vi från Hamnföreningens sida är nöjda så här långt och känner redan nu att det kommer med största sannolikhet bli fler besök kommande år för att hålla sjöväxterna på rimlig nivå.

Har ni frågor eller synpunkter och idéer så hör gärna av er.

Vid pennan

// Roger

Kategorier
Badet Skyltar

Cykelparkering

Vi har förbättrat möjligheten att parkera cyklar för våra kära badgäster. Ett cykelställ och avröjd markyta som nu även är uppskyltat med “Cykelparkering” vid vändplanen, till höger om badets “grindhål”.

När det är varma dagar och många badgäster med cykel så har det vissa dagar varit “fullt i grindhålet” ut till badplatsen, vilket försvårar framkomligheten. Speciellt om det skulle ske en olycka och ambulans med personal måste fram så behöver vändplanen och grindhålet ut till badet vara väl framkomligt.

Kategorier
Sjögräs Underhåll

Röja sjögräs & vass

Måndag 17 juli kl. 07 00 kommer bokad entreprenör med maskiner för att skära sjögräs/vass ca 1m djupt i SladaHamn. Detta enl. styrelsebeslut 8 juli -23.

I och med detta kommer rampen vara stängd, del av parkeringen vara stängd och vi behöver “plats/fri väg” i hamnområdet för att på land hantera maskiner och arbetspersonal/fordon.

Arbetet bör vara klart under Måndag eftermiddag så ramp/parkering och ytor åter är öppna.

Vi hoppas på er förståelse.

Har ni frågor så kontakta oss här

Kategorier
Underhåll

Underhåll 2023

Ny badbrygga på plats.

Byggandet av ny badbrygga är klart och den sjösattes i samband med vårens arbetsdag.

Nya badbryggan lyfts på plats 7/5-2023

Ny badbryggan har fått lite nyheter, bla en “hopplint” samt en till badstege för de som vill hoppa om och om igen. Därmed frigörs tidigare stege mer för de som vill gå i och ur för ett vanligt dopp.

Nya badbryggan har hopplint samt en till badstege.

Vi som förening ser helst att badgäster inte dyker med huvudet före då vattendjupet kan variera ca 1 meter. För att föräldrar lättare skall kunna visa barn hur man skall hoppa säkert har vi gjord denna skylt på plinten.

Skylt på hopplinten.

Sen är det alltid upp till var och en och föräldrarnas ansvar, vi säger inte till och agerar inte badvakter. Som skylten säger, allt bad sker på egen risk. Vi försöker minimera riskerna samtidigt som barnen ska ha kul på badet.


Nya samt fler livbojar och linor.

Nya livbojar och kastlinor i området

Vi fortsätter arbetet med att förebygga underhåll samt säkerheten. Och de gamla livbojarna och tillhörande linor var dags att byta ut. Tidigare fanns 2 livbojar i området, en mellan Lilla och Stora båtbryggorna, samt en på badbryggan. Dessa är helt utbytta till nya livbojar och nya linor, samt att vi i samband med riskanalys ser rampen och dess brygga som en risk för ofrivilligt dopp / olycka, så nu sitter en 3:e ny livboj vid rampen.

Ny livboj placerad vid båtrampen
Utbytt/ny livboj mellan Stora & Lilla båtbryggorna
Utbytt/ny livboj på badbryggan

Badet övrigt

Badlänsen (linan med flöten som avgränsar badområdet).

Badlänsen runt badområdet i vattnet.

Badlänsen finns för att enklare påvisa ett tänkt badområde. Det visar även båtförare, vattenskoteråkare mfl att inte gå för nära badets område då det kan finnas personer i vattnet. Och föräldrar kan enklare säga till sina barn att inte simma längre ut än till badlänsen. Vi ber våra badgäster att inte hänga i eller leka med länsen då den kan flyttas om man hänger i den linan.

Tips!

Blir man trött av att trampa vatten så har nya badbryggan handtag monterade på utsidan i vattenlinjen. De handtagen är avsedda för att vila/hänga i när man blir trött (istället för badstege (blockerar för andra) eller badlänsen).

Ny borsskiva på barnbordet

Barnens bord har rustats upp och fått en ny bordsskiva

Den gamla laminatskivan hade gjort sitt, sprucken, vass och stickig. Så av spillvirket efter badbryggans bygge blev det lagom bitar till en ny bordsskiva till barnbordet.


Kedjebyte

Kedjorna mot land på lilla flytbryggan var vid FU-kontroll (Förebyggand Underhåll) dåliga, och planerade att bytas denna sommar.

En av kedjans länkar i bild, har ca halva godstjockleken kvar, dags att byta.
En annan av kedjans länkar i bild, ochså ca halva godstjockleken kvar, dags att byta innan de brister av isens krafter..
Båda kedjorna utbytta mellan land och flytbryggan (upphängda i en vajer mitt under landgången).

Mer kedjebyten till både stora och lilla flytbryggan är planerade (och budgeterade) under kommande år.

Vi utför löpande FU-kontroller (förebyggande underhåll). Vi reparerar och byter ut delar och komponenter innan det går sönder helt, eller någon kommer till skada, i möjligaste mån. Ser ni något som ni anser behöver ses över, underhåll eller är trasigt så meddela detta. Den kan vara något vi vet om och har planerat (och budgeterat) att åtgärda, eller något nytt som vi behöver ta upp och åtgärda. Kontakta oss här.

Vid pennan, Roger

Kategorier
Vägarbete

Vägarbete

Vägföreningen meddelar följande:

Under vecka 24 med trolig start den 12 juni kommer beläggningsarbeten att utföras på vägen till hamnen.

Det innebär att framkomligheten kommer att vara mycket begränsad.

Om ni måste utföra transporter den veckan så håll koll på när de är klara.

Hälsningar

Styrelsen för Sladaklubbens Vägsamfällighet


Vid ev frågor, kontakta vägföreningen som hanterar detta.

Kategorier
Arbetsdag

Arbetsdag vår 2023

Arbetsdag Slada Hamn och Väg

Välkomna lördagen den 6 Maj kl 09.00 till vårens arbetsdag vid Slada Hamn och utefter vägen.

Vi gör som vanligt att vi samordnar det mellan Vägsamfälligheten och Hamnföreningen. Arbetsdagen omfattar utplacering av bord och bänkar samt borttagning av ev vass mm. Se över parkeringen och gröna ytor efter vintern, trimma/klippa ris om det behövs. Allmän förberedelse av hamnen för en ny säsong. Utefter vägen blir det städa av efter div arbeten som utförts, röja sly om det behövs. Förberedelse för utläggning av badbrygga, landgångar, rampbrygga (som sker på Söndagen kl 10.00).

Förslag på arbetsgrupper:

Bryggor, (lyft med hjullastare)
Badbrygga4 persRoger S, Håkan E, + 2pers
Landgång3 persLars-Göran + 2 pers
Rampbrygga4 persTomas B, Ulf L + 2 pers
Krattning6 persHans G + 5 pers
Röja Strandlinje2 persPeter Karman & Erik Sjöberg
Parkeringsområde2 pers2 pers
Plocka skräp2 pers2 pers
Bad läns2 persPeter N + 1 pers
Prickar2 persStig + 1 pers
Vägdiken2 pers2 pers
Transport2 persJanne G, Uffe
Översyn soffor2 pers2 pers
Soffor & bord utplacering4 pers4 pers
Staket/räcke gist reparation2 pers2 pers
Service bryggorUtfört av Torsten enl ök.

Ta gärna med egna redskap.

Eldning av sly/vass sker om vädret tillåter, annars vid senare tillfälle. 

Vi hoppas på bra väder så vi kan ha en fika ihop! Det är alla duktiga frivilliga medlemmar som hjälper oss göra iordning SladaHamn för en ny säsong värda 🙂

Välkomna!

Styrelsen för:
Sladaklubbens Hamnförening & Vägsamfälligheten

Kategorier
Reparationer

Underhåll vår 2023

Lagning av staket

Vintern och snöskottningen har tagit några staketstolpar och överliggare. Har vi några frivilliga som kan ta med en yxa/motorsåg och kapa till nya stolpar och överliggare (helst gran) och reparera detta på arbetsdagen? Spett, spik och skruv finns i vår arbetsbod.

Stolpar och överliggare behöver få hjälp…
Fattas en överliggare på denna gist för fiskenät.

Kanske även reparera denna gist för fiskenät. Dvs lägga på en ny överliggare på dessa stolpar, om vi kan få till det? För att bevara/underhålla vår fina gistvallsmiljö (och underhålla enl våra stadgar). Material/virke tas som gallring på udden och runt parkeringen.


Det snickras på.

Den gamla badbryggan från 1996 har gjort sitt efter 27 år. Finns inte mycket virke i stommen kvar på sina ställen, svårt att skruva i. Bultar halvt avrostade etc, så en ny snickras ihop just nu av ett glatt arbetslag på 5 medlemmar med skruvdragare i högsta hugg. Planen är att ha den klar till arbetsdagen 6 Maj.

Ramverk sätts ihop.
Alla flytblocken på plats.
Gamla bryggans stomme är riktigt dålig på flera ställen efter 27 år.

Samt att vi samtidigt lagar div betongplintar och förstärker i dem där isen tagit bort bitar, nu när det är lågt vatten.

Ilagning och förstärkning av betongfundamenten medans det är lågvatten.
Stommen vänds runt och flyttas till ny plats.
Ställs ner sakta på klotsar för att inte bryta sönder flytblocken när den läggs ner
Väl rättvänd kan arbetet med att lägga däck, bygga räcke mm påbörjas.
Däck och räcke börjar ta form
Bryggan klar i tid inför vårens arbetsdag 6 Maj 🙂

Vi utför löpande FU-kontroller (förebyggande underhåll). Vi reparerar och byter ut delar och komponenter innan det går sönder helt, eller någon kommer till skada, i möjligaste mån. Ser ni något som ni anser behöver ses över, underhåll eller är trasigt så meddela detta. Den kan vara något vi vet om och har planerat (och budgeterat) att åtgärda, eller något nytt som vi behöver ta upp och åtgärda. Kontakta oss här.

Vid pennan, Roger

Kategorier
Arbetsdag

Arbetsdag höst 2022

Arbetsdag Slada Hamn och Väg

Välkomna lördagen den 24 September kl 09.00 till höstens arbetsdag vid Slada Hamn och utefter vägen.

Vi gör som vanligt att vi samordnar det mellan Vägsamfälligheten och Hamnföreningen.

Arbetsdagen Lördag omfattar insamling av bord och bänkar, upptagning av rampens brygga. Se över parkeringen, trimma/klippa om det behövs. Allmän förberedelse av hamnen inför vintern. Utefter vägen blir det röja ev sly & buskar, fylla ev hål om det behövs etc.

Söndagen 25:e kommer hjullastaren för upptagning/lyft av badbryggan.

Förslag på arbetsgrupper:

(Badbrygga lyfts med hjullastare på Söndag)
Badbrygga4 persRoger S, Håkan E, + 2pers
Landgång3 persLars-Göran + 2 pers
Rampbrygga4 persUlf L, Tomas B + 2 pers
Krattning6 persHans G + 5 pers
Parkeringsområde2 pers2 pers
Plocka skräp2 pers2 pers
Bad läns2 persPeter N + 1 pers
Prickar2 persStig + 1 pers
Vägdiken2 pers2 pers
Transport2 persJanne G, Uffe
Soffor & bord4 pers4 pers
Röja Strandlinje2 persPeter Karman & Erik Sjöberg
Service båtbryggor & landgångarUtfört av Torsten enl ök.

Ta gärna med egna redskap.

Eldning av sly/vass sker om vädret tillåter, annars vid senare tillfälle. 

Vi hoppas på bra väder så vi kan ha en fika ihop! Det är alla duktiga frivilliga medlemmar som hjälper oss göra iordning SladaHamn för vintern värda 🙂

Men det är fortfarande viktigt att ni som kommer är friska.

Välkomna!

Styrelsen för:
Sladaklubbens Hamnförening & Vägsamfälligheten