Kategorier
Reparationer Underhåll

Ny landgång stora bryggan

Landgången ut på stora flytbryggan har vid våra förebyggande kontroller noterats att den är i dåligt skick i den bärande stommen, svårt att få skruvar och fästen att få grepp i virket. Vi beslutade då att bygga en ny innan det blir en risk och olyckor uppstår.

Helgen som var nu 27-28 April med snöblandat regn så byggdes nya landgången under tält-tak.

Snickarteamet: Erik Sjöberg, Torsten Karman, Roger Sundberg, Ulf Lindberg och Nicklas Englund.

Färdigbyggd med alla beslag överflyttade från gamla bryggan, nya glidskydd mm så transport ner till stora flytbryggan.

Det gick att komma ut med maskinen trots sluttande mark och blöta/hala hällar. Vi fick den på plats 🙂

Kategorier
Reparationer Underhåll

2st nya extra Prickar

Det har framförts önskemål om fler prickar för att markera inloppet. Så vi har satt ihop en grön samt en röd prick till. Rostfria fästen, målat, reflextejp, och gjutit 2 vikter till dem. Klara för att sättas ut till arbetsdagen.

Kategorier
Reparationer Underhåll

Ny flytbrygga vid rampen

Helgen 20-21 April har ett tappert gäng (i blåst o snö/regn) byggt en ny flytbrygga till hamnens iläggningsramp.

Snickarteamet: Erik Sjöberg, Torsten Karman, Roger Sundberg, Ulf Lindberg och Nicklas Englund.

Den gamla har varit med länge och flera personer har trampat igenom brädorna på den, samt att den var hög och “vinglig” med sina 2 flytblock i mitten. Denna har 6st lägre block (återanvända från gamla badbryggan) fördelade över bredare brygga, så vi hoppas den blir stabilare.

Klar med alla beslag och fästen, transport på väg ner till rampen för iläggning på arbetsdagen Söndag 5 Maj 🙂

Kategorier
Reparationer Underhåll

Tack till alla som ställer upp!

Vi vill passa på att tacka alla som ställer upp och hjälper till med att hålla vår hamn i fint skick. Smått som stort, alla som kan och har viljan, är välkomna med att hjälpa till med något man ser behöver fixas. Kontakta Hamnkapten vid intresse.

Ett lysande exempel är Anna-Karin & Jonas som målade vår vaktkur så den blev som ny!

Kategorier
Underhåll

Hjärtstartaren AED

Idag 17/3-2024 servades Sladaklubbens Hjärtstartare.

Den fick översyn och nytt elektrodkitt (bytes var 5:e år). Samt den fick ett nytt batterikitt (bytes ochså ca var 5:e år). Så nu hoppas vi att den är redo och standby (ifall den behövs) i 5 år till.

För er som inte vet vad denna “manick” som sitter på vaktkurens vägg är för något, så lite info om vår hjärtstartare av typ Zoll AED Plus:

Den har ett par elektroder och en inbyggd sensor som känner av och mäter djupet på dina kompressioner. När du utför kompressionerna får du meddelande från hjärtstartaren om som bekräftar att du gör rätt. Om inte får du återkoppling både via röst och text som exempelvis ”tryck hårdare” eller ”tryck snabbare”.

Starta hjärtstartaren så snart den finns tillgänglig. Fäst elektroderna på bröstkorgen, när båda är på plats analyserar hjärtartaren hjärtrytmen. Hjärtstartaren kan ge två rekommendationer: defibrillering eller hjärt-lungräddning. Gör hjärt-lungräddning om kammarflimmer inte hittas.

När ska man använda defibrillator?

En defibrillator används när en person är medvetslös och inte andas. Först larmar man 112 och påbörjar hjärt-lungräddning, sedan sätter man fast elektroderna på patientens bara bröst. För att ett hjärtstopp ska vara behandlingsbart med defibrillering krävs att hjärtat har en viss aktivitet att defibrillera.

Om en hjärtstartare används inom de första minuterna så kan så många som 7 av 10 överleva. Hjärt-lungräddning består av bröstkompressioner och inblåsningar som varvas kontinuerligt. Avbrott görs endast för hjärtstartarens analys eller strömstöt.

Läs mer om HLR och hjärtstartare här 🙂

Kategorier
Underhåll

Ny brandsläckare

Utvändig pulversläckare.

Nu har hamnföreningen införskaffat brandsläckare av typ ABC pulversläckare 6kg (av vår medlem Fredrik på Gästrike Brandskydd) för att öka säkerheten/skydd vid en ev brand i någon av båtarna eller i hamnområdet.

Sen uppmanar vi medlemmar med lite större båtar att ha egna brandsläckare monterade (och kontrollerade) i sina båtar. Bränsleläckage kan ju ske ute på tur ochså, inte bara i hamnen.

Tips, om er släckare av pulvertyp, så lossa dem och vänd den upp och ner ett antal gånger. Ni ska känna/höra pulvermassan röra sig i behållaren. Om ingen rör sig så byt släckaren (pulvret har packats till en hård “kaka”). Kolla inte bara trycket på manometern år efter år, de ska “skakas om” emellan åt ochså (gäller pulver släckare).

Kategorier
Sjögräs Underhåll

Sjögräs & vassröjning

Åtgärd mot sjögräs & vass.

Idag 17 Juli hade vi entreprenör med maskin för att röja sjögräs & vass i SladaHamn. Från föreningens sida var det bra uppslutning med ca 10-15 personer utrustade med all från krattor & grep till fyrhjulingar-släp, och traktor-skopa. För att i den hårda vinden fånga upp det drivande sjögräset runt bryggor & båtar samt vattenkanten.

Maskinen sjösatt redo att jobba!
Betar av allt sjögräs framför bodarna (där det mesta sjögräset är)
och in mot utsidan av Stora bryggan.
På bryggorna är det full bemanning med att fiska upp så mycket vi kan av det som kapats av.
Flera ställer upp med fordon-släp för bortforsel av sjögräs & vass vartefter det fiskats upp.
Det är tungt då det är stora sjok av blött sjögräs som sätter sig i krattorna.
Maskinen klipper ca 1 m ner under vattenytan.
Alla är med, även hundarna, och hjälper till 🙂
Och så betas ytan mellan Stora och Lilla bryggorna av.
Och det kommer upp sjögräs som kapats även här inne mellan bryggorna.
Och så har fasta “Kommunbryggan” och “rännan” in/ut körts.

Vi vill tacka alla som ställer upp och hjälper till vid denna insats. Detta är ett första försök för att se hur det går till, vad det blir för resultat, och vad det får för effekt.

Vi från Hamnföreningens sida är nöjda så här långt och känner redan nu att det kommer med största sannolikhet bli fler besök kommande år för att hålla sjöväxterna på rimlig nivå.

Har ni frågor eller synpunkter och idéer så hör gärna av er.

Vid pennan

// Roger

Kategorier
Sjögräs Underhåll

Röja sjögräs & vass

Måndag 17 juli kl. 07 00 kommer bokad entreprenör med maskiner för att skära sjögräs/vass ca 1m djupt i SladaHamn. Detta enl. styrelsebeslut 8 juli -23.

I och med detta kommer rampen vara stängd, del av parkeringen vara stängd och vi behöver “plats/fri väg” i hamnområdet för att på land hantera maskiner och arbetspersonal/fordon.

Arbetet bör vara klart under Måndag eftermiddag så ramp/parkering och ytor åter är öppna.

Vi hoppas på er förståelse.

Har ni frågor så kontakta oss här

Kategorier
Underhåll

Underhåll 2023

Ny badbrygga på plats.

Byggandet av ny badbrygga är klart och den sjösattes i samband med vårens arbetsdag.

Nya badbryggan lyfts på plats 7/5-2023

Ny badbryggan har fått lite nyheter, bla en “hopplint” samt en till badstege för de som vill hoppa om och om igen. Därmed frigörs tidigare stege mer för de som vill gå i och ur för ett vanligt dopp.

Nya badbryggan har hopplint samt en till badstege.

Vi som förening ser helst att badgäster inte dyker med huvudet före då vattendjupet kan variera ca 1 meter. För att föräldrar lättare skall kunna visa barn hur man skall hoppa säkert har vi gjord denna skylt på plinten.

Skylt på hopplinten.

Sen är det alltid upp till var och en och föräldrarnas ansvar, vi säger inte till och agerar inte badvakter. Som skylten säger, allt bad sker på egen risk. Vi försöker minimera riskerna samtidigt som barnen ska ha kul på badet.


Nya samt fler livbojar och linor.

Nya livbojar och kastlinor i området

Vi fortsätter arbetet med att förebygga underhåll samt säkerheten. Och de gamla livbojarna och tillhörande linor var dags att byta ut. Tidigare fanns 2 livbojar i området, en mellan Lilla och Stora båtbryggorna, samt en på badbryggan. Dessa är helt utbytta till nya livbojar och nya linor, samt att vi i samband med riskanalys ser rampen och dess brygga som en risk för ofrivilligt dopp / olycka, så nu sitter en 3:e ny livboj vid rampen.

Ny livboj placerad vid båtrampen
Utbytt/ny livboj mellan Stora & Lilla båtbryggorna
Utbytt/ny livboj på badbryggan

Badet övrigt

Badlänsen (linan med flöten som avgränsar badområdet).

Badlänsen runt badområdet i vattnet.

Badlänsen finns för att enklare påvisa ett tänkt badområde. Det visar även båtförare, vattenskoteråkare mfl att inte gå för nära badets område då det kan finnas personer i vattnet. Och föräldrar kan enklare säga till sina barn att inte simma längre ut än till badlänsen. Vi ber våra badgäster att inte hänga i eller leka med länsen då den kan flyttas om man hänger i den linan.

Tips!

Blir man trött av att trampa vatten så har nya badbryggan handtag monterade på utsidan i vattenlinjen. De handtagen är avsedda för att vila/hänga i när man blir trött (istället för badstege (blockerar för andra) eller badlänsen).

Ny borsskiva på barnbordet

Barnens bord har rustats upp och fått en ny bordsskiva

Den gamla laminatskivan hade gjort sitt, sprucken, vass och stickig. Så av spillvirket efter badbryggans bygge blev det lagom bitar till en ny bordsskiva till barnbordet.


Kedjebyte

Kedjorna mot land på lilla flytbryggan var vid FU-kontroll (Förebyggand Underhåll) dåliga, och planerade att bytas denna sommar.

En av kedjans länkar i bild, har ca halva godstjockleken kvar, dags att byta.
En annan av kedjans länkar i bild, ochså ca halva godstjockleken kvar, dags att byta innan de brister av isens krafter..
Båda kedjorna utbytta mellan land och flytbryggan (upphängda i en vajer mitt under landgången).

Mer kedjebyten till både stora och lilla flytbryggan är planerade (och budgeterade) under kommande år.

Vi utför löpande FU-kontroller (förebyggande underhåll). Vi reparerar och byter ut delar och komponenter innan det går sönder helt, eller någon kommer till skada, i möjligaste mån. Ser ni något som ni anser behöver ses över, underhåll eller är trasigt så meddela detta. Den kan vara något vi vet om och har planerat (och budgeterat) att åtgärda, eller något nytt som vi behöver ta upp och åtgärda. Kontakta oss här.

Vid pennan, Roger