Kategorier
Reparationer Underhåll

Ny landgång stora bryggan

Landgången ut på stora flytbryggan har vid våra förebyggande kontroller noterats att den är i dåligt skick i den bärande stommen, svårt att få skruvar och fästen att få grepp i virket. Vi beslutade då att bygga en ny innan det blir en risk och olyckor uppstår.

Helgen som var nu 27-28 April med snöblandat regn så byggdes nya landgången under tält-tak.

Snickarteamet: Erik Sjöberg, Torsten Karman, Roger Sundberg, Ulf Lindberg och Nicklas Englund.

Färdigbyggd med alla beslag överflyttade från gamla bryggan, nya glidskydd mm så transport ner till stora flytbryggan.

Det gick att komma ut med maskinen trots sluttande mark och blöta/hala hällar. Vi fick den på plats 🙂

Kategorier
Reparationer Underhåll

2st nya extra Prickar

Det har framförts önskemål om fler prickar för att markera inloppet. Så vi har satt ihop en grön samt en röd prick till. Rostfria fästen, målat, reflextejp, och gjutit 2 vikter till dem. Klara för att sättas ut till arbetsdagen.

Kategorier
Reparationer Underhåll

Ny flytbrygga vid rampen

Helgen 20-21 April har ett tappert gäng (i blåst o snö/regn) byggt en ny flytbrygga till hamnens iläggningsramp.

Snickarteamet: Erik Sjöberg, Torsten Karman, Roger Sundberg, Ulf Lindberg och Nicklas Englund.

Den gamla har varit med länge och flera personer har trampat igenom brädorna på den, samt att den var hög och “vinglig” med sina 2 flytblock i mitten. Denna har 6st lägre block (återanvända från gamla badbryggan) fördelade över bredare brygga, så vi hoppas den blir stabilare.

Klar med alla beslag och fästen, transport på väg ner till rampen för iläggning på arbetsdagen Söndag 5 Maj 🙂

Kategorier
Reparationer Underhåll

Tack till alla som ställer upp!

Vi vill passa på att tacka alla som ställer upp och hjälper till med att hålla vår hamn i fint skick. Smått som stort, alla som kan och har viljan, är välkomna med att hjälpa till med något man ser behöver fixas. Kontakta Hamnkapten vid intresse.

Ett lysande exempel är Anna-Karin & Jonas som målade vår vaktkur så den blev som ny!

Kategorier
Reparationer

Underhåll vår 2023

Lagning av staket

Vintern och snöskottningen har tagit några staketstolpar och överliggare. Har vi några frivilliga som kan ta med en yxa/motorsåg och kapa till nya stolpar och överliggare (helst gran) och reparera detta på arbetsdagen? Spett, spik och skruv finns i vår arbetsbod.

Stolpar och överliggare behöver få hjälp…
Fattas en överliggare på denna gist för fiskenät.

Kanske även reparera denna gist för fiskenät. Dvs lägga på en ny överliggare på dessa stolpar, om vi kan få till det? För att bevara/underhålla vår fina gistvallsmiljö (och underhålla enl våra stadgar). Material/virke tas som gallring på udden och runt parkeringen.


Det snickras på.

Den gamla badbryggan från 1996 har gjort sitt efter 27 år. Finns inte mycket virke i stommen kvar på sina ställen, svårt att skruva i. Bultar halvt avrostade etc, så en ny snickras ihop just nu av ett glatt arbetslag på 5 medlemmar med skruvdragare i högsta hugg. Planen är att ha den klar till arbetsdagen 6 Maj.

Ramverk sätts ihop.
Alla flytblocken på plats.
Gamla bryggans stomme är riktigt dålig på flera ställen efter 27 år.

Samt att vi samtidigt lagar div betongplintar och förstärker i dem där isen tagit bort bitar, nu när det är lågt vatten.

Ilagning och förstärkning av betongfundamenten medans det är lågvatten.
Stommen vänds runt och flyttas till ny plats.
Ställs ner sakta på klotsar för att inte bryta sönder flytblocken när den läggs ner
Väl rättvänd kan arbetet med att lägga däck, bygga räcke mm påbörjas.
Däck och räcke börjar ta form
Bryggan klar i tid inför vårens arbetsdag 6 Maj 🙂

Vi utför löpande FU-kontroller (förebyggande underhåll). Vi reparerar och byter ut delar och komponenter innan det går sönder helt, eller någon kommer till skada, i möjligaste mån. Ser ni något som ni anser behöver ses över, underhåll eller är trasigt så meddela detta. Den kan vara något vi vet om och har planerat (och budgeterat) att åtgärda, eller något nytt som vi behöver ta upp och åtgärda. Kontakta oss här.

Vid pennan, Roger

Kategorier
Reparationer

Reparation av fasta båtbryggan

Fasta båtbryggan (även kallad kommunbryggan) med platser nr 47-55 har varit i behov av reparation en tid. Isen i vinter bröt sönder de bärande träkonstruktionerna så nu var det dags att åtgärda den. Den var utan stöd under i konstruktionen i båda ytterändorna, därav även vinglig och sned. Så arbetet fokuserades på att få den säker och att rikta upp den bärande delen under bryggans övre trädäck. Helgen 23-24 April utfördes arbetet med renovering av kommunbryggans bärande stomme, här kommer lite bilder från arbetet 🙂

Vattnet var lågt så det gick bra att komma under. Stort tack till Peter Norberg som drog på sig vadarbyxorna och tog montaget på utsidan/under. Och Ulf Lindberg för hämta och transportera virket, och för de där extra händerna/ögonen som behövs, bära, lasta, fixa fram, hämta etc, ovärderlig hjälp.

Vi lyfter övre däcket så vi kommer åt undre “bärlinorna” som är de vi vill få loss och ersätta med nya. Ta bort gamla järnen/armeringsjärn etc.
Så vi bygger ett nytt bärande lager som övre däcket vilar på. Det vägs in/riktas så gott det går på de sneda fundamenten, samt att vi nu tillfört “kottlingar” / regelbitar emellan de 3 långa bärlinorna, som skall minska risken för att de vill välta omkull eller röra sig fritt och halka av fundamenten. Det saknade den gamla konstruktionen. Dessa kottlingar är tillverkade av det friska delarna av de gamla bärlinorna, så vi återanvände en del friskt material för att hålla nere kostnaderna.
Nya järnen (Stort tack Jan G för järnen!) Är fästa i nya bärlinorna och sitter på vardera utsida om fundamenten, och låser konstruktionen, men ger ändå lite rörelsemån om fundamentet vill röra sig lite. Förhoppningen är att det inte ska bryta sönder virket igen när isen eller fundamenten rör sig. Och vi kan enklare rikta bryggan igen med olika klotsar efter behov när det rört sig.
När vi kom till mitten och landgången fick vi ta bort den då den var fäst i den bärande reglar/bärlinor som vi ersätter. Och det visade sig då att landgången på landsidan hade sin infästning ingjuten i betong och ca 70cm upp i jorden mot parkeringen. Så det var spett, hacka och plattborr för att få bort de gamla numera ruttna virket, så vi kunde ersätta det med friskt virke igen.
Bygga nya infästningar på nya bärlinorna till landgången.
Landgången åter på plats, fyllt på med grus under och framför så virket inte skall ruttna lika fort igen.

Så när allt är åter på plats så är bryggan både rakare och betydligt stabilare/säkrare att vistas på.

Hoppas den håller ett tag till nu 🙂

Vid pennan, Roger