Kategorier
Underhåll

Ny brandsläckare

Utvändig pulversläckare.

Nu har hamnföreningen införskaffat brandsläckare av typ ABC pulversläckare 6kg (av vår medlem Fredrik på Gästrike Brandskydd) för att öka säkerheten/skydd vid en ev brand i någon av båtarna eller i hamnområdet.

Sen uppmanar vi medlemmar med lite större båtar att ha egna brandsläckare monterade (och kontrollerade) i sina båtar. Bränsleläckage kan ju ske ute på tur ochså, inte bara i hamnen.

Tips, om er släckare av pulvertyp, så lossa dem och vänd den upp och ner ett antal gånger. Ni ska känna/höra pulvermassan röra sig i behållaren. Om ingen rör sig så byt släckaren (pulvret har packats till en hård “kaka”). Kolla inte bara trycket på manometern år efter år, de ska “skakas om” emellan åt ochså (gäller pulver släckare).