Kategorier
Badet Skyltar

Skyltar

En ny välkomnande info skylt vid badet är nu på plats.

Placerad till höger vid träd och buskage.
En färgglad skylt på ca 70 x 50 cm.

Skylten har lite generella förhållningsregler och “att tänka på” på en badplats för att hålla hög trivsel och säkerhet. Samt att vi vill informera våra besökare att detta INTE är en kommunal badplats, utan att den drivs och finansieras av vår förening, vilket kostar, så vi tar gärna emot swish bidrag av våra gäster för fortsatt drift och underhåll.


Skylten vid båtrampen har fått ny egen stolpe då el och telestolparna (som den tidigare satt fast på) nu är nedmonterade.

Båtrampens skylt.

Vid pennan

Roger