Kategorier
Underhåll

Underhåll 2023

Ny badbrygga på plats.

Byggandet av ny badbrygga är klart och den sjösattes i samband med vårens arbetsdag.

Nya badbryggan lyfts på plats 7/5-2023

Ny badbryggan har fått lite nyheter, bla en “hopplint” samt en till badstege för de som vill hoppa om och om igen. Därmed frigörs tidigare stege mer för de som vill gå i och ur för ett vanligt dopp.

Nya badbryggan har hopplint samt en till badstege.

Vi som förening ser helst att badgäster inte dyker med huvudet före då vattendjupet kan variera ca 1 meter. För att föräldrar lättare skall kunna visa barn hur man skall hoppa säkert har vi gjord denna skylt på plinten.

Skylt på hopplinten.

Sen är det alltid upp till var och en och föräldrarnas ansvar, vi säger inte till och agerar inte badvakter. Som skylten säger, allt bad sker på egen risk. Vi försöker minimera riskerna samtidigt som barnen ska ha kul på badet.


Nya samt fler livbojar och linor.

Nya livbojar och kastlinor i området

Vi fortsätter arbetet med att förebygga underhåll samt säkerheten. Och de gamla livbojarna och tillhörande linor var dags att byta ut. Tidigare fanns 2 livbojar i området, en mellan Lilla och Stora båtbryggorna, samt en på badbryggan. Dessa är helt utbytta till nya livbojar och nya linor, samt att vi i samband med riskanalys ser rampen och dess brygga som en risk för ofrivilligt dopp / olycka, så nu sitter en 3:e ny livboj vid rampen.

Ny livboj placerad vid båtrampen
Utbytt/ny livboj mellan Stora & Lilla båtbryggorna
Utbytt/ny livboj på badbryggan

Badet övrigt

Badlänsen (linan med flöten som avgränsar badområdet).

Badlänsen runt badområdet i vattnet.

Badlänsen finns för att enklare påvisa ett tänkt badområde. Det visar även båtförare, vattenskoteråkare mfl att inte gå för nära badets område då det kan finnas personer i vattnet. Och föräldrar kan enklare säga till sina barn att inte simma längre ut än till badlänsen. Vi ber våra badgäster att inte hänga i eller leka med länsen då den kan flyttas om man hänger i den linan.

Tips!

Blir man trött av att trampa vatten så har nya badbryggan handtag monterade på utsidan i vattenlinjen. De handtagen är avsedda för att vila/hänga i när man blir trött (istället för badstege (blockerar för andra) eller badlänsen).

Ny borsskiva på barnbordet

Barnens bord har rustats upp och fått en ny bordsskiva

Den gamla laminatskivan hade gjort sitt, sprucken, vass och stickig. Så av spillvirket efter badbryggans bygge blev det lagom bitar till en ny bordsskiva till barnbordet.


Kedjebyte

Kedjorna mot land på lilla flytbryggan var vid FU-kontroll (Förebyggand Underhåll) dåliga, och planerade att bytas denna sommar.

En av kedjans länkar i bild, har ca halva godstjockleken kvar, dags att byta.
En annan av kedjans länkar i bild, ochså ca halva godstjockleken kvar, dags att byta innan de brister av isens krafter..
Båda kedjorna utbytta mellan land och flytbryggan (upphängda i en vajer mitt under landgången).

Mer kedjebyten till både stora och lilla flytbryggan är planerade (och budgeterade) under kommande år.

Vi utför löpande FU-kontroller (förebyggande underhåll). Vi reparerar och byter ut delar och komponenter innan det går sönder helt, eller någon kommer till skada, i möjligaste mån. Ser ni något som ni anser behöver ses över, underhåll eller är trasigt så meddela detta. Den kan vara något vi vet om och har planerat (och budgeterat) att åtgärda, eller något nytt som vi behöver ta upp och åtgärda. Kontakta oss här.

Vid pennan, Roger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fyra × tre =