Kategorier
Badet Skyltar

Cykelparkering

Vi har förbättrat möjligheten att parkera cyklar för våra kära badgäster. Ett cykelställ och avröjd markyta som nu även är uppskyltat med “Cykelparkering” vid vändplanen, till höger om badets “grindhål”.

När det är varma dagar och många badgäster med cykel så har det vissa dagar varit “fullt i grindhålet” ut till badplatsen, vilket försvårar framkomligheten. Speciellt om det skulle ske en olycka och ambulans med personal måste fram så behöver vändplanen och grindhålet ut till badet vara väl framkomligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sexton + 5 =